Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Bugár együttműködést ajánlott az MKP-nak és Menyhártnak

2020. február 21. - 12:19 | Belföld

Választások utáni együttműködést ajánl Bugár Béla Menyhárt Józsefnek, a Magyar Közösség Pártja elnökének. Az ajánlat akkor is él, ha a Híd bejut a parlamentbe, és akkor is, ha nem. Ha a Híd tagja lenne a kormánykoalíciónak, az MKP akár minisztert is jelölhetne. Menyhárt József a kétségbeesett segélykiáltásnak tartja Bugár ajánlatát. 

„Azt látjuk, hogy egyre több párt veszi elő a magyar kártyát, az ellenzéki pártok és a két szlovák kormánypárt egyes politikusainak is voltak olyan kijelentései, amelyek azt mutatják, hogy a jelenlegi békés szlovák–magyar együttélés elég törékeny” - jelentette ki a Híd elnöke.

Szerinte minden közvélemény-kutatás, még a legutóbbi is, amelynek eredményét nem lehet nyilvánosságra hozni, azt mutatja, hogy a Hídnak van nagyobb esélye a parlamentbe való bejutásra.

A választások után az első ember, akit felhívok, az Menyhárt József lesz. Felajánlom neki, hogy üljünk tárgyalóasztalhoz, és egyeztessünk arról, hogy kivel tárgyaljon a Híd a kormányalakításról”- jelentette ki egy héttel a választás előtt Bugár Béla.

 – Ha lehetőségünk lesz kivenni a részünket a a hatalomból, akkor felajánlom neki, hogy ők is csatlakozzanak. Az MKP a Híd párton keresztül bekapcsolódhat a hatalomba.” Bugár ezt úgy képzeli el, hoyg az MKP embereket is jelölhet az egyes, a Híd által betölthető államigazgatási posztokra, akár minisztert is, ha erre lesz lehetősége a Hídnak. Az ajánlatát írásban is elküldi az MKP elnökének.

Bugár: kivel tárgyaljunk, ha nem az MKP-vel

Emellett Bugár szorgalmazná a két párt közeledését is, „Tekintet nélkül a választások eredményére, megkeresem az MKP elnökét, hogy igyekezzünk létrehozni egy közös platformot a magyaroknak és más szlovákiai kisebbségeknek” – jelentette ki a Híd elnöke.

Az együttműködési ajánlat csak az MKP-nak szól, a Magyar Közösségi Összefogás más pártjait nem érinti.

„Azt nem tartom normálisnak, hogy néhány, más pártokból kilépett ember létrehoz egy Összefogás nevű valamit, és összefognak azok, akik már különben is együtt voltak” - magyarázta Bugár.

Menyhárt az MKÖ nevében tárgyalna

Menyhárt József a Magyar Közösségi Összefogás nevében tárgyalna Bugárral a választás után. „A három párt létrehozott egy együttműködést, mi ennek a tagjai vagyunk” - reagált Bugár ajánlatára Menyhárt. -

Ez az ajánlat a Híd kétségbeesett segélykiáltása.”

A tárgyalásokat Bugárral azonban nem utasítja el. „A választás után biztosan komolytelefonforgalom lesz, mindenki fog hívni mindenkit” - véli az MKP elnöke. Fel fogja venni a telefont Bugárnak is. „Mindig a nyílt tárgyalások híve voltam” - jelentette ki Menyhárt.

Simon Zsolték is reagáltak Bugár felvetésére. A Magyar Fórum szerint a Híd elvesztette az erkölcsi alapot arra, hogy azokat képviselje, akik tisztességes országban szeretnének élni. Nyilatkozatuk megállapítja, ha Bugárnak van még egy csipetnyi jelleme és a magyar kisebbség helyzetén akar javítani, akkor az MKÖ javára lemond a választásokon való indulásról".

- lpj/p - 

 

Kassa megyében Pataky Károly indul a megyeelnöki posztért

Saját megyeelnökjelöltet állít a Híd Kassa megyében, a posztért Pataky Károly, Királyhelmec jelenlegi polgármestere indul.

Jakab Elemér, a párt kerületi elnöke úgy gondolja, Pataky jó jelölt, aki nemcsak Kassa és környéke számára jelenthet esélyt a szükséges fejlesztésre, hanem a kerület távolabbi régióiba, a Tőketerebesi, a Nagymihályi és a Rozsnyói járásba is jelentős pozitív elmozdulást, fejlődést hozhat. "A megye minden szegletében új lendületre van szükség. Legyen az az infrastruktúra és az idegenforgalom fejlesztése vagy új munkahelyek teremtése," nyilatkozta Jakab Elemér. Úgy gondolja, Pataky Károly Királyhelmec polgármestereként már bizonyította, hogy nemcsak tudja, mire van szükség a keleti végeken, ezt meg is tudja valósítani.

A Híd a kerületi elnök szerint több párttal is tárgyal a megyeelnök-jelölt támogatásáról. "Olyan jelöltet szeretnénk, akinek nemcsak Kassa és környéke érdekeit képviseli, hanem az egész megyéét, Ágcsernőtől és Szobránctól egész Rozsnyóig,"tette hozzá Jakab Elemér.

Pataky Károly 1977. április 13-án született Királyhelmecen. Nős, két gyermek édesapja. Alap- és középfokú tanulmányait Királyhelmecen végezte, majd közgazdász diplomát szerzett Kassán, vállalati management szakon. Később a Budapesti Corvinus, valamint a Selye János Egyetem segédtanára volt. Ezt követően a királyhelmeci szakközépiskola óraadójaként, illetve a Királyhelmeci Városi Hivatal kulturális osztályának szakelőadójaként, később pedig a város főellenőreként dolgozott. A Tőketerebesi járás elöljárója, majd a Kassa Megyei Önkormányzat ellenőre volt. A Híd párt egyik alapítója, az országos tanács és kerületi elnökség tagja – a tőketerebesi járási szervezet elnöke. Szülővárosában 2006-ban és 2010-ben is önkormányzati képviselőnek választották, 2014 decembere óta Királyhelmec polgármestere.

Tisztelt polgártársak!

2016 március 5.

Döncsünk a jövőnkről!
 

Válasszák a megértést, bizalmat a

közös szebb jövőhöz vezető útat,


VOKSOLJON A 11 SZÁMRA.,

A

Döncsünk a jövőnkről Válasszák a megértést, bizalomat a közös sz - RA
 

MERT EZ A PÁRT BIZTOSíTJA BÉKÉS JÖVŐNKET.

        Tettekel és tényekkel biznyítottuk, hogy tudunk tenni mindannyiunkért és közössgünkért. Mert olvasható és megbízható párt vagyunk. Értékeket képviselük és védünk.Higgadtan józan ésszel tesszük ezt most és a jövőben is, ha megtisztelnek bizalmukkal.

Csak közösen sikerülhet!

Bugár Béla

https://www.youtube.com/watch?v=6bAsp0k_NCg

http://www.most-hid.sk/hu/search/node


Alapértékeink

Polgári párt
 
A Híd polgári párt. Alapelvei a polgári egyenlőség és az együttműködés. Ezeken alapuló alternatívát nyújt mindazoknak, akik békében és biztonságban akarnak élni, dolgozni és vállalkozni. Hiszünk abban, hogy a nyitottság, tisztesség, szolidaritás, felelősség és tolerancia azok az alapelvek, amelyek lehetővé teszik az együttműködést és a közösen vállalt célok elérését. A Híd a társadalmi ellentétek enyhítésére törekszik és nem próbál újabbakat létrehozni.
Demokratikus alapelvek
 
Sziklaszilárdan hiszünk abban, hogy a demokrácia az egyetlen út előre. Csak a demokrácia képes garantálni mindnyájunk szabadságát és biztonságát, alapvető jogainkat, még akkor is, ha működése láthatóan elmarad az ideálistól. Szerintünk nem azon kell gondolkoznunk, hogy mire cseréljük le a demokráciát, hanem hogy hogyan csináljuk jobban. Arra fogunk törekedni, hogy a lehető legrugalmasabban reagáljunk azokra a kihívásokra, amelyeket a mára megváltozott politikai környezet jelent.
Európa és a világ
A Híd európai párt, és hiszünk abban, hogy a közös polgári Európáé a jövő. Szlovákia csatlakozása az Európai Unióhoz és az eurózónához az ország újkori történelmének egyik legpozitívabb vívmánya. Részt szeretnénk venni közös európai értékeink védelmében és fejlesztésében, és szeretnénk hallatni hangunkat az EU gazdasági integrációja kapcsán is.
Társadalmi szolidaritás
A társadalmi szolidaritás az a kötőanyag, amely egyben tartja közösségeinket. Bár nehéz időket élünk, a szolidaritás nem csupán kötelességünk, hanem egyik legfontosabb közös értékünk is. A Híd kiáll mindazok mellett, akik túl gyengék ahhoz, hogy érvényt szerezzenek igazuknak. Törekedni fogunk a szociális biztonság megteremtésére Szlovákia minden polgára számára, legyen szó bármely hátrányos helyzetű régióról vagy csoportról.

További információ


 

Médium: 

 Bumm


 1. Harc a munkanélküliség ellen

munkát az embereknek

30%-kal csökkenteni kívánjuk a munkanélküliséget.

Szorgalmazzuk, hogy az uniós

alapok munkahelyteremtésre kerüljenek

felhasználásra. Szükségesnek tartjuk, hogy

kapcsolat alakuljon ki a szakképzés és a

kiépítését. Módosítjuk és csökkentjük

a járulékokat. Rugalmasabb munkaügyi

szabályozást kívánunk bevezetni.

Támogatjuk a kis- és középvállalkozásokat.

Szorgalmazzuk a munkahelyteremtést. Több

fejlesztési impulzust javaslunk a magas munkanélküliséggel

küzdő régiókba.

 2. Tisztességes munka

tisztességes nyugdíj

Emeljük az öregségi nyugdíjat. Kezdeményezzük

a nyugdíjvalorizáció rendszerének

átalakítását úgy, hogy az alacsony nyugdíjból

élő időseknek gyorsabban növekedjen

 a nyugdíjuk. Szélesítjük a korkedvezményes

nyugdíj jogosultjainak körét. Bővítjük a nappali

foglalkoztatók hálózatát, és növeljük a

 művelődési lehetőségek számát az időseknek.

3. Kevesebb akadály a vállalkozások előtt

több munkalehetőség

Felülvizsgáljuk a törvényeket, csökkentjük a

bürokráciát. Kezdeményezzük a különböző

cégjegyzékek összevonását, és bevezetjük

az egyablakos ügyintézést. Elősegítjük a

vállalkozók bevonását a törvény-előkészítésbe

és a törvénymódosításokba. Egyszerűbb

hitelfelvételi és pályázati szabályokat kívánunk

bevezetni.

4. Kisebbségek támogatása

esélyegyenlőség

Bevezetjük a nemzeti kisebbségek leszavazásának

tilalmát a törvényhozásban és a végrehajtásban

az őket érintő nyelvi, oktatási és

 kulturális kérdésekben. Törvénnyel kívánjuk

védeni a kisebbségek anyanyelvhasználatát,

 a kisebbségi kultúra átlátható finanszírozását,

és támogatjuk a kisebbségek anyanyelvi

oktatását. Felállítjuk a pártoktól független

Kisebbségi Kultúra Támogatásának Hivatalát.

Szorgalmazni fogjuk kisebbségi projektek,

valamint a hazai és határon átnyúló

 együttműködési projektek támogatását a kultúra,

a művészet és a tudomány területén.

 5. Magyarország és Szlovákia

a megbékélés összeköt bennünket

A szlovák-magyar együttélés támogatása érdekében

kezdeményezzük a két ország állami költségvetéséből finanszírozott magyarszlovák

alap létrehozását. Szorgalmazzuk

egy szlovák-magyar kulturális-információs

portál kialakítását. Anyagi és szervezési

támogatást kívánunk nyújtani közös projektekhez

és rendezvényekhez, amelyek a jobb

politikai és emberi kapcsolatok kialakítását

szolgálják a két ország és polgárai között.

 6. Második pillér

egy jobb jövőért

Újraindítjuk a második nyugdíjtakarékossági

pillért. Megszüntetjük a második pillérbe való

belépés határidejét, és automatikus belépéssel

helyettesítjük azt. Kidolgozzuk a második

pillérből történő nyugdíjfolyósítás módját

7. Startlakások

esély a fiataloknak

Megteremtjük a külföldre távozott fiatalok

hazatérésének kedvező feltételeit. Támogatjuk

a munkaerő-vándorlást Szlovákián

belül. Szorgalmazni fogjuk szimbolikus bérleti

díjú startlakások építésének finanszírozását

a kiskorú gyermekeket nevelő fiatal

családok és frissen végzett fiatalok részére.

8. Minőségi oktatás

 jobb boldogulás

Szlovákia minden állampolgára számára biztosítjuk

annak feltételeit, hogy egyenjogúan

az anyanyelvén tanulhasson. Javítani kívánjuk

a szlovák nyelvoktatás minőségét a

 kisebbségi iskolákban. Állandó, apolitikus,

szakmai oktatásügyi bizottságokat hozunk

 létre. Az oktatást a munkaerőpiac igényeihez

kell igazítani. Támogatni kívánjuk a vállalati

ösztöndíj intézményét.

9. Nyissunk teret a kutatásnak

egy jobb jövőért

Világosan meghatározzuk az állami szervek

jogköreit. Szigorúan meg kell határozni a

kutatási paramétereket. (Mit, ki, miért, mennyiért,

kinek a részére...) Szorgalmazzuk az

együttműködést a vállalatok és a kutatási

szféra között. Erős innovációs ügynökséget

és erős regionális innovációs központokat kívánunk

létrehozni. Támogatjuk az innovatív

vállalkozásokat.

 10. Egészséges kórházgazdálkodás

jusson több pénz a betegekre

Anyagilag motiváljuk az állampolgárokat az

egészségmegőrzés érdekében. Hasznosnak

tartanánk a kis kórházak közötti pozitív

versenyszellem kialakítását. Pénz-csomagot

 kívánunk elkülöníteni a nagyobb kórházak

Video_amfik_9.5.2011.avi

Tisztelt polgárok! Önök döntenek!
Ha a HÍD-MOST simpatizánsa vagy tagja, tegyen azért valamit hogy a HÍD bejusson a kórmányba. Javslatom, propagálja a környékbeli polgárokat, hogy a HÍD-MOST-ot választják. Kérdi, hogyan? A HÍD web oldalán  www.most-hid.sk van a propagációs anyag. Ha van iternetje többszörösícse le a kiválasztot lapot és dobálja be a postaládákba, vagy ragassza ki. Katitjon a képek alatt a "Töltse le billboordjainkat PDF-ben". Aztán a nyomtató abrára a listán. A megjelent oldalon a Page-ben beírja melyik képeket akarja nyomtatni. 
Pú. 2, 3, 5 . Ha tán segítségre volna szuksége kuldjon E-mailt: bartolomej.belik@zoznam.sk

 Bugár: a Híd felnőttkorba ért, kész a megmérettetésre

A pozsonyi Duna-parton horgonyzó hajón mutatta be választási programját a Híd-Most. A párt több vezető képviselője összegezte a korábban már elhangzott egyes tételek főbb elemeit.

Kassai és Kassa-környéki polgárok !
A HÍD-MOSZT párt  szivélyesen meghívja Önöket a választás előtti kampányára, melyen  Bugár Bélaval is elbeszélgethetnek. 
 Kép                                                        Neoton Familia és Peter Lipa


 Azon kívűl a jó szórakoztató programja vár Önökre.

Hol: A Kassai amfiteátrumban
Mikor: 2010 május 9-én, 17 órától.