Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A HÍD POLGÁRI PÁRT

Alapelvei a polgári egyenlőség és az együttműködés. Hiszünk abban, hogy a nyitottság tisztesség, szolidaritás felelősége és tolerancia azok az alapelvek, amelyek lehetővé teszik az együttműködést a közösen vállalt célok elérését.

Bugár Béla a Híd polgári víziójáról és Lucia Žitňanská csatlakozásáról
https://www.youtube.com/watch?v=zsT7oE6jGls

Megjelenés: 8. 4. 2014

A Híd párt az országos elnökség mai ülésén azokkal a további lépésekkel foglalkozott, amelyek a párt polgári irányvonalának megerősítését célozzák.
      Amint azt Bugár Béla pártelnök elmondta, „nagyon fontos, hogy a politikai pártok elkezdjenek azzal foglalkozni, melyikük hogyan viszonyul a polgárok mindennapi szükségleteit érintő kérdéshez. Öncélú politizálásra nincs idő," hangsúlyozta a pártelnök.
      A Híd már régebben dolgozik azon, hogy politikáját közelebb hozza az emberekhez. Ennek egyik eszköze az előkészítés alatt álló Polgári vízió 2016, amelynek kidolgozásában mostantól Lucia Žitňanská képviselő asszony is részt vesz.
     „Képviselő asszony csatlakozása -- azon túlmenően, hogy szakmai síkon jelentősen erősíti képviselőtáborunkat -- magát a pártot is segíti és erősíti a világos értékek mentén történő politizálás terén" -- mondta Bugár Béla.
      Lucia Žitňanská a Híd párthoz való csatlakozásával kapcsolatban hangsúlyozta, hogy épp a többség és a kisebbségek közötti együttműködést képviselő polgári párt az, amely mindig erős lábakon fog állni Szlovákiában. Kész arra, hogy mindent megtegyen annak érdekében, hogy Szlovákiában létezzen igazságosság, és a demokrácia ne csak a többséget képviselő kormány szinonimája legyen, hanem olyan kormányé, amely tiszteletben tartja a törvényt és az egyes emberek jogait. Olyan kormányé, amely Szlovákia sokszínűségét előnynek tekinti annak minden formájában és készen áll azt fejleszteni.
      „Amikor azt látom, hogyan terebélyesedik a konzervatív jobboldal kínálata, akkor tudatosítom, milyen fontos ebben a sokszínű országban egy erős polgári párt jelenléte. Bízom abban, hogy sok ember van, akik szeretnék, hogy legyen itt egy olyan polgári irányvonalat képviselő kínálat, amely számára elsőrendű cél az igazságosság és a törvény előtti egyenlőség, tekintet nélkül a származásra, vagyoni helyzetre vagy a felekezeti hovatartozásra," mondta Lucia Žitňanská.
     „A Híd elnökségének mai határozata alapján javasolni fogjuk az Országos Tanácsnak, hogy módosítsa az alapszabályt, ami alapján a párt neve is megváltozna -- az együttműködés pártja polgári pártra alakulna át. Lucia Žitňanskát egyben felterjesztjük a párt alelnöki posztjára. Kifejezzük abbéli őszinte igyekezetünket is, hogy megerősítsük a Híd párt ún. szlovák pillérét. Bízunk abban, hogy az egész előkészítési folyamatot lezárhatjuk a párt 2014 szeptemberében tartandó kongresszusán. Mind politikailag, mind formailag" -- tette hozzá a párt vezetése.
      „Akárhogy is alakulnak a mozgások a jobboldalon belül, az etnikailag sokszínű Szlovákiában mindig erős pozíciója lesz egy olyan polgári pártnak, amely a többség és a kisebbségek közötti együttműködést képviseli" -- mondta Lucia Žitňanská, a Híd párt alelnöki posztjának várományosa.

 

 Tagfelvétel

Kedves Látogató! Köszönjük érdeklődését. Ha szeretne a HÍD tagjává válni:

1. Kérjük, töltse le erről a linkről a belépési nyilatkozatot.
2. Kérjük, töltse ki a nyilatkozatot, írja alá, és postán juttassa el a következő címre:

MOST-HíD
Trnavská cesta 37
831 04 Bratislava

3. A belépéssel kapcsolatos további információkért lépjen kapcsolatba regionális koordinátorával. A koordinátorok listáját itt találhatja meg.
4. Ha más módon szeretné támogatni a pártot, kérjük lépjen velünk kapcsolatba az
office@most-hid.sk email címen keresztül.

Köszönjük, hamarosan keresni fogjuk!

Csatolmány Méret
[file] Belépesi nyilatkozat 111 KB

 Mik a HÍD-MOST alapjai?
A HÍD az együttműködés, a nyitottság, a tisztesség, a felelősség és a bizalom pártja. A HÍD az együttműködés pártja magyarok és magyarok, magyarok és szlovákok és a többi nemzeti kisebbség között.
•A HÍD a magyar-magyar, illetve a szlovák-magyar megbékélés pártja kíván lenni, mindazoké, akik nyugodtan és biztonságban szeretnének élni, alkotni és érvényesülni egymás mellett a kölcsönös bizalom, a tolerancia és az összefogás jegyében. Arra fogunk törekedni, hogy a szlovák nemzet, valamint a szlovákiai magyarok és a többi nemzeti kisebbség tagjai között a kölcsönös tiszteleten és megértésen alapuló kapcsolat és együttműködés jöjjön létre.
•A HÍD célja biztosítani az egyenlő fejlődés feltételeit egész Szlovákia számára, a leszakadó déli és keleti régiók számára pedig felzárkózási programokat megvalósítani.
•A politikában a felelősségteljes megoldások, a nyílt párbeszéd hívei vagyunk, mert ez vezet a jövőbe. A párt a gazdasági fejlődés és a társadalmi viszonyok stabilitására törekszik, amelyhez elengedhetetlen a biztonság, a tolerancia és a kölcsönös bizalom megteremtése. Szlovákia minden polgára számára egyenlő esélyt kívánunk teremteni a nyugodt élethez. Hiszünk a társadalmi igazságosság megvalósíthatóságában, az igazságban.
•Szlovákia többnemzetiségű, többnyelvű és többkultúrájú ország. Minden polgár számára egyaránt biztosítani kell az érvényesülés, az alkotás, a tisztességes megélhetés és együttélés feltételeit. Leszögezzük, függetlenül nemzeti hovatartozásuktól a Szlovák Köztársaság állampolgárainak államalkotó szerepét.

A HÍD-MOST elfogadott pártprogramja

Második közgyűlésén a párt elfogadta programját, melyet teljes terjedelemben itt lehet megtalálni

A teljes programot itt töltheti le

 A MOST – HÍD párt legfontosabb tézisei
1.    Csökkenteni kell a járulékok mértékét, egységesíteni az adó- és járulékbeszedést, összevonni a munkavállalók és munkáltatók által befizetett járulékokat egy szuperbruttó bérbe.
2.    Az egyenadót lehetőség szerint 17%-ra kell csökkenteni
3.    Fel kell számolni a korrupciót a közpénzek kezelése során
4.    Növelni kell az ország versenyképességét és megteremteni a tudásalapú gazdaságot
5.    Hatékonyabbá kell tennei az uniós alapok lehívását és fel kell számolni a klientelizmust
6.    Be kell vezetni a központosított elektronikus közbeszerzési rendszert, a szerződések üzleti titokra való hivatkozással történő titkosításának lehetősége nélkül
7.    Be kell vezetni a hivatalnokok és politikusok vagyongyarapodásának hatékony ellenőrzését (pl. adóellenőrzés végrehajtása indokolatlan vagyongyarapodás esetén)
8.    Fokozni kell az iskolaügy és a munkaerőpiaci szükségletek összehangolását
9.    Meg kell akadályozni a szakemberek folyamatos eláramlását, pl. olymódon, hogy az
állam megtéríti a tanulmányi hiteleket, ha a végzett hallgató Szlovákiában marad és itt
vállal munkát
10.    A községeket be kell vonni a saját szociális politikájuk kialakításába
11.    Azonos esélyt kell biztosítani minden régió fejlesztése számára
12.    Az infrastruktúrát arányosan kell kiépíteni minden régióban (R7, Ipoly-hidak,  Duna-hidak)
13.    Támogatni kell a szülőföld védelmét
14.    Támogatni kell a kisebbségi azonosságtudat fejlesztését, azaz jogszabályi és pénzügyi támogatásban kell rézsesíteni a kisebbségek kultúráját, nyelvhasználatát és iskolaügyét (kisebbségi törvény, kisebbségi nyelvhasználatról szóló törvény)
15.    Újra be kell vezetni a roma asszisztens képzést
16.    Támogatni kell a Gandhi típusú bentlakásos iskolákat, ahova a roma szülők önkéntes alapon íratják be gyermekeiket
17.    Véget kell vetni a pénzeszközök hatástalan felhasználásának az egyészségügyben
18.    El kell érni, hogy a mentőszolgálatok működési engedélyének megadása elektronikus árverés útján történjen
19.    El kell érni, hogy az egészségükkel példásan törődő polgárok kedvezményben részesüljenek az egészségügyi ellátásért történő fizetés esetén, és előnyt élvezzenek a a prevenciós vizsgálatok során
20.    Létre kell hozni egy központi államigazgatási szervet a titkosszolgálatok ellenőrzésére
21.    Létre kell hozni a körzeti rendőrök rendszerét
22.    Szabálysértések és kisebb lopások esetén az elkövetőnek (kiskorúak esetében a szülőnek) közmunka formájában meg kellene térítenie az okozott kár kétszeresét

Csatolmány Méret
[file] A HÍD-MOST pártprogramja 1.74 MB